Phần mềm QIQ

Play Video

Chúng tôi đã thiết kế một hệ thống hoàn thiện từ đầu đến cuối.

"Hoàn toàn tự chủ và kiểm soát việc đi lại của bạn.
Theo dõi, cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị qua hệ thống
xe điện thông mình của chúng tôi."

 

Một hệ sinh thái gồm toàn bộ phần mềm, hệ thống liên lạc cho đến các sản phẩm xe điện và trạm sạc đều được thiết kế, sản xuất và phát triển bởi đội ngũ QIQ.

Chúng tôi hiểu rõ những gì mình đang làm, toàn bộ sản phẩm đều được thiết kế và sản xuất để tối ưu hoá, tăng tính cơ động và tiện lợi cho mô hình chia sẻ phương tiện.

Ngoài ra chúng tôi còn có một hệ thống quản lý hoàn thiện, cung cấp đầy đủ thông tin giúp các quản trị viện dễ dàng duy trì và cải thiện hệ thống.

 

Chúng tôi làm việc này vì chúng tôi hoàn toàn hiểu cách vận hành một hệ thống chia sẻ phương tiện. Và chúng tôi tin rằng QIQ có thể giúp cải thiện thói quen của người tham gia giao thông trong tương lại.

 

Hệ thống tích hợp

 Một hệ sinh thái với đầy đủ các tính năng đã được thiết kế và lập trình bởi QIQ

Phần mềm

Chúng tôi tự thiết kế và sản xuất toàn bộ các sản phẩm từ các phương tiện đến trạm sạc.

Vì vậy chúng tôi hiểu rất rõ toàn bộ sản phẩm, sự độc đáo trong thiết kế vì mục đích chia sẻ sự cơ động, tiện lời và cải thiện thói quen của người tham gia giao thông trong tương lai.

 

Toàn bộ dữ liệu thu thập được đều được hệ thông theo dõi.

Chúng tôi có một hệ thống quản lý toàn diện, cho phép các quản trị viên có toàn quyền kiểm soát, thông tin về phương tiện và tình trạng vận hành.

Điều này giúp họ có đầy đủ thông tin để duy trì, cải thiện các hoạt động trong toàn hệ thống.

 

Kết nối

Theo dõi

Công nghệ truyền thông của chúng tôi được lập trình bởi một đội ngũ kì cựu so cho phù hợp nhất với mô hình phương tiện chia sẻ.

Chúng tôi hiểu rằng việc theo dõi các phương tiện là ưu tiên hàng đầu, do đó chúng tôi đã mã hoá các thiết bị liên lạc độc quyền của QIQ trong tất cả các sản phẩm.

 

Ứng dụng